[anadolu home] [contents] [by authors] [by category] [subscription]
Volume 5, No 3, Fall 1995 [back]

HADIS ILMI VE MUHADDISLER HAKKINDA ULUORTA IDDIALAR

Muaz Özyigit

Bu yazida geçen hadis ilmi terimleri için sözlügümüze bakabilirsiniz. -Editör

Anadolu'da arada bir hadis ve muhaddisler hakkinda yazilar çikiyor. Maalesef bu yazilarda, mevzuu bahis edinilen meselelerden çogunlukla habersizlik ve daha kötusu acele hükümler, muhaddisler hakkinda gerçek disi iddialar göze çarpiyor. Mesela geçen sayida Sinan Balci imzasi ile yayinlanan yazidaki su iddialar tenkide tabi tutulmadan geçilemeyecek kadar garipliklerle dolu idi:

Sözün kisasi, bu tenkit yazisini merhum Ahmed Naim'in Tecrid tercümesindeki mukaddimesinden su güzel sözleri ile bitirirken, böyle uluorta ve temelsiz iddialarin sahiplerini delillerini getirmeye davet ediyoruz.

"...Bu süphe malum olduktan sonra - ehl-i hadisin tevsik-i nukul için ne hatir u hayale gelmez himmetler sarfettiklerini ve onlarin bil-ittifak sahih dediklerine itimad etmemek için inaddan baska elde bir hüccet bulunmadigini gösteren - bu ilme aid kavaid ve istilahatin hiç olmazsa en mühimlerini zikretmenin vacib oldugu kendiliginden taayyün eder." C.1 S.74


©1995 anadolu
This article can be reproduced provided that full credit is given to anadolu
Bu yazi anadolu'ya atif yapilmak kaydiyla kopyalanabilir.

For your comments / Yorumlariniz için anadolu@wakeup.org
Please reference the article title, volume, and number
Lütfen yazi basligi, cilt ve numarayi belirtin