[anadolu home] [contents] [by authors] [by category] [subscription]
Volume 2, No 4, Fall 1992 [back]

Hadis Terimleri Sözlügü

Muaz Özyigit

HADIS ILIMLERININ TEMELLERINE BIR BAKIS

yazisina dayanarak hazirlanmistir.
 • adl: ravinin hadisi bozmadan rivayet eden dürüst bir müslüman olmasi.
 • ahz: Hadis almak.
 • ali: Senedin muttasil olmakla birlikte az sayida raviden olusmasi.
 • cami: Akaid, ahkam, zühd, edeb, tefsir, siyer, fitneler, menakib konularindaki hadisleri toplayan eserlere denir. Mesela Buhari'nin sahihi.
 • cerh ve ta'dil Hadis rivayet eden kisilerin rivayete ehil olup olmadiklarini arastiran ilim dali (nakd-i rical de denir).
 • eda: Hadisi baskasina rivayet etmek.
 • hasen: Ravilerinden birisi iyi olmasina ragmen hafiza gücü gibi bir bakimdan sika mertebesine çikamamis, ama kendisi sahih hadis.
 • ihtilaf-ul-hadis: Sihhaten ayni kuvvette olup birbiri ile uyusmayan iki hadis arasindaki ihtilafi çözmekle mesgul olan bilim dali.
 • ilm-u dirayet-il-hadis: Hadisin kuvvet derecesi, dogrulugu, bizlere saglikli bir biçimde ulasip ulasmadigini arastiran bilim dali.
 • kiraet: Talibin hadisleri bir yazili metinden okuyarak seyhine arzetmesi, seyhin de onlari rivayet ettigini onaylamasi.
 • Kütüb-ü Sitte: Hadis kitaplarinin sihhatçe en kuvvetli olan altisina verilen isim.
 • maktu: Söz veya fiilin tabiiye ait oldugu hadis.
 • merfu: Peygamber (s.a.v) e ait olan hadis.
 • mevkuf: Söz veya fiilin sahabiye ait oldugu hadis.
 • mevzu: Uydurma hadis.
 • Mevzuat kitaplari: Asilsiz olduklarini bildirmek maksadi ile mevzu hadislerin toplandiklari kitaplar.
 • müsned: Hadislerin onlari rivayet eden sahabe adlari altinda guruplandigi kitaplar.
 • mütevatir: Yalan üzerine birlesmesi aklen imkansiz olan bir grup insanin rivayet ettigi hadis.
 • muttasil: Senedinde kopukluk olmayan hadis.
 • nakd-i rical: Hadis rivayet eden kisilerin rivayete ehil olup olmadiklarini arastiran ilim dali (cerh ve ta'dil de denir).
 • nazil: Seneddeki ravi sayisinin çok olmasi.
 • ravi: Hadisi rivayet eden kisi.
 • sahih: (a) Senedinde kopukluk olmayan (muttasil) ve (b) Bütün ravileri sika olan ve (c) Illet ve sazlik bulunmayan hadis.
 • saz: (Definition not available right now. -ZC )
 • sema: Hadisi talibin seyhden dogrudan isitmesi.
 • sened: Hadisi rivayet eden raviler zinciri.
 • sünen: Yalnizca namaz, oruç, taharet vb. ahkam hadislerini havi kitaplar.
 • seyh: Ravinin hadisi aldigi kisi.
 • sika: Hadis rivayetine tam ehil kisi.
 • talib: Hadisi alan ravi.
 • vadda: Hadis uyduran kisi.
 • zabt: Hafizanin kuvvetli olmasi özelligi.
 • zayif: Genelde sahih ve hasen sartlarini, senedde kopukluk (munkati) olmasi, ravilerden bir veya bir kaçinin zayif görülmesi, illet, ve diger sebeplerden dolayi saglayamayan hadis.

 • ©1992 anadolu
  This article can be reproduced provided that full credit is given to anadolu
  Bu yazi anadolu'ya atif yapilmak kaydiyla kopyalanabilir.

  For your comments / Yorumlariniz için anadolu@wakeup.org
  Please reference the article title, volume, and number
  Lütfen yazi basligi, cilt ve numarayi belirtin