[daktilo] Vekaletname hazirlama

Kullandığınız fontlar hakkında bilgiler

Konsolosluklar İngilizce harflerle yazılmış evrakı da kabul ediyorlar, ama Türkçe harfleri kullanabiliyorsanız daha düzgün bir çıkış alabilirsiniz. Aşağıdaki boşluklarda bahsi geçen Türkçe harfler için kullanacağınız harfleri yazın.
çengelli c çengelli C
yumusak g yumusak G
noktasiz i noktali I
noktali o noktali O
çengelli s çengelli S
noktali u noktali U

[Macintosh için Türkçe fontlar]
[Windows için Türkçe fontlar]

Vekalet verene ait bilgiler

Bunlari Nüfus Cüzdaninizdan dolduracaksiniz:

Nüfus Cüzdani Numarasi: Örnek: G05.123456
Soyadi:
Adi:
Cinsiyeti: Erkek Kadin
Baba adi:
Ana adi:
Dogum yeri:
Dogum tarihi: Nüfus cüzdanindaki gibi yazin
Nüfusa kayitli oldugu:
Il:
Ilçe:
Mahalle/Köy Mahalle
Köy
Cilt No:
Sahife/Aile Sira No:
Degisik cüzdanlarda degisik isimler altindadir:
Aile Sira
Sahife
Hane/Sira No:
Degisik cüzdanlarda degisik isimler altindadir:
Sira
Kütük Sira
Hane
Nüfus Cüzdaninin verildigi:
Yer: Nüfus Idaresi
Konsolosluk
Tarih: Nüfus cüzdanindaki gibi yazin
Pasaportu hakkinda bilgi:
Pasaportun verildigi tarih: Genellikle 4'¨ncü sayfada yazar
Pasaportun numarasi Örnek: TR-X 123456
Pasaportu veren makam: Valiligi
Emniyet Müdürlügü
Baskonsoloslugu
Içisleri Bakanligi
Bulundugu adres vs.:
Bulundugu ülke: Türkçedeki gibi yazin
Bulundugu ülkedeki adresi: Ülkeyi yazmayin

Vekalet verilene ait bilgiler

Adi:
Soyadi:
Eger vekalet verilen kisi avukat degilse (avukatsa bunlara gerek yok):
Baba adi:
Cinsiyeti: Erkek Kadin
Dogum tarihi:
Eger vekalet verilen kisi avukat ise:
Kayitli oldugu baro:
Kayitli oldugu vergi dairesi:
Vergi sicil numarasi:

Vekaletnameye ait bilgiler

Vekaletnamenin Cinsi:

Vekaletnamenin geçerli oldugu tarih:


Arzuhalci sayfasina

[cay]

Created by Tanju Çataltepe, tanju@wakeup.org