[anadolu home] [contents] [by authors] [by category] [subscription]
Volume 4, No 3, Fall 1994 [back]

Bu fasil Koç Babas nam cezireyi beyan eder

Pîrî Reis

Osmanlica metin

Bu fasil Koç Babas nam cezireyi beyan eder

Mezkur ada Istanköy adasinin otuz mil gün batisi tarafinda vaki' olmusdur. Simdiki halde issuz adadur. Amma Koç Baba didüklerine bais budur kim, cezire-i mezburda bir kilise vardur. Ol kilisede bir kimse yatar. Türk taifesi ol kimesneye Koç Babas dir ve kefere taifesi San Corc de Lebite dirler. Eyle olsa, mezkur kiliseye her kim varursa, Türkden ve kafirden birer yadigar korlar, giderler. Bazi biçak, bazi ok, bazi zengir, bazi akçe, bazi destmal; buna göre, dahi nice dürlü nesne korlar giderler. Ol esbabi, yilda bir kez Batnos kesisleri varurlar, alurlar. Batnos Babasun üzerine harç iderler. Kadim zamanda böyle adet olmusdur. Batnos Babas ile zikr olan Koç Babas ikisi bir yirde yürür, yarenler idi diyü kefere taifesi hikayet iderler.

[Pîrî Reis, Kitab-i Bahriye'den alinmistir.]


©1994 anadolu
This article can be reproduced provided that full credit is given to anadolu
Bu yazi anadolu'ya atif yapilmak kaydiyla kopyalanabilir.

For your comments / Yorumlariniz için anadolu@wakeup.org
Please reference the article title, volume, and number
Lütfen yazi basligi, cilt ve numarayi belirtin