[anadolu home] [contents] [by authors] [by category] [subscription]
Volume 4, No 2, Summer 1994 [back]

Kitap: TÜRK ULUSAL KIMLIGI ve ERMENI SORUNU

Taner Akçam
tanitim: Tanju Çataltepe

Iletisim Yayinlari, Istanbul, 1992, ISBN: 975-470-289-6.

Taner Akçam da resmi tarihin hassas bir konusunu desiyor. Ermeni kirimi ve bunun topluma yansiyis sekillerini, ulusal benligin olusmasindaki etkilerini inceliyor. Akçam'in tahlilinde de Ittihatçilar ve süreklilikleri önemli bir yer tutuyor. Akçam'a göre Milli Mücadele, emperyalizme karsi degil, Ermeni ve Ruma karsi verilmis bir iç savas. Bu baglamda Türk solunun Milli Mücadele ve sonrasina bir ulusal devrim olarak bakmasinin problemlerine de isaret ediyor.

Taner Akçam 1970'lerde DEV-YOL'un önderlerindendi. Hapishaneden kaçip Almanya'ya gidip Hamburg Sosyal Arastirmalar Enstitüsünden doktorasini aldi.


©1994 anadolu
This article can be reproduced provided that full credit is given to anadolu
Bu yazi anadolu'ya atif yapilmak kaydiyla kopyalanabilir.

For your comments / Yorumlariniz için anadolu@wakeup.org
Please reference the article title, volume, and number
Lütfen yazi basligi, cilt ve numarayi belirtin