[anadolu home] [contents] [by authors] [by category] [subscription]
Volume 4, No 1, Spring 1994 [back]

ve min tahkiki hatti basma-i küffar

Ibrahim Peçevi

Osmanlica metin

ibrahim peçeviden alinti:

ve min tahkiki hatti basma-i küffar

ve küffarin basma-i hatti ile kitabet icadlari garib sanatdir el-hakken özge icaddir veladeti isa aleyhisselam sene-i 1440 tarihinde mayans nam sehirde ivan gutenberg naminda bir hekim icad ettigini yazmislar ol zamandan bu tarihe gelince ikiyüz yil olmusdur küffarin cemi'-i kütübi basma hatti iledir egerçe ibtida bir kitab basdirilmak murad olunsa yazilmak kadar hurufin yerlu yerine vaz'i itmekde ve dizmekde sa'vbet vardir sonra dilerse fariza bin kitabi katti zaman-i kalilde basdirmak olur bin cildin bir cilt hatti kadar zahmeti olur.


©1994 anadolu
This article can be reproduced provided that full credit is given to anadolu
Bu yazi anadolu'ya atif yapilmak kaydiyla kopyalanabilir.

For your comments / Yorumlariniz için anadolu@wakeup.org
Please reference the article title, volume, and number
Lütfen yazi basligi, cilt ve numarayi belirtin