[anadolu home] [contents] [by authors] [by category] [subscription]
Volume 2, No 2, Spring 1992 [back]

Kur'an-i Kerim'de "MILLET"

Kur'an'dan

Allah-u Teala 'millet' kelimesini Kur'an'da 15 defa kullanilmis. Buraya kelimenin geçtigi ayetlerin -- 'millet' kelimsini degistirmeden -- meallerini aldik.

2:120
Sen onlarin MILLETine uyuncaya kadar ne yahudiler ne de hristiyanlar senden razi olurlar. De ki, "Dogru yol, ancak Allah'in yoludur." Sana gelen ilimden sonra eger onlarin arzularina bilfarz uyacak olursan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost, ne de bir yardimci vardir.
2:130
Ancak nefsini asagilik yapan kimse Ibrahim MILLETinden yüz çevirir. Andolsun ki, biz onu dünyada elçi seçtik, ahirette de o iyilerdendir.
2:135
Yahudiler ve hristiyanlar müslümanlara "yahudi ya da hristiyan olun ki, dogru yolu bulasiniz" dediler. De ki, "Bilakis biz hanif olarak yasamis Ibrahim'in MILLETine uyariz. O müsriklerden degildi."
3:95
De ki: Allah dogruyu söylemistir. Öyle ise, hakka yönelmis olarak Ibrahim'in MILLETine uyunuz. O müsriklerden degildi.
4:125
Islerinde dogru olarak kendini Allah'a veren ve Ibrahim'in, Allah'i taniyan MILLETine tâbi olan kimseden dince daha güzel kim vardir? Allah Ibrahim'i dost edinmisti.
6:161
De ki: Süphesiz Rabbim beni dogru yola, dosdogru dine, Allah'i birleyen Ibrahim'in MILLETine iletti. O (Ibrahim) ortak kosanlardan degildi.
7:88
Kavminden ileri gelen kibirliler dediler ki: Ey Suayb! Kesinlikle seni ve seninle beraber inananlari memleketimizden çikaracagiz, yahut MILLETimize döneceksiniz. (Suayb) dedi ki: Istemesek de mi?
7:89
(Andolsun ki,) Allah bizi ondan (kafirlikten) kurtardiktan sonra tekrar sizin MILLETinize dönersek, Allah'a karsi iftira etmis oluruz. Rabbimiz Allah'in dilemesi hali müstesna geri dönmemiz bizim için olacak sey degildir. Rabbimizin ilmi herseyi kusatmistir. Biz sadece Allah'a dayaniriz. Ey Rabbimiz! bizimle kavmimiz arasinda adaletle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayirlisisin.
12:37
(Yusuf) dedi ki: Size yedirilecek yemek size gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber verecegim. Bu, Rabbimin bana ögrettiklerindendir. Çünkü ben Allah'a inanmayan bir kavmin MILLETini terkettim. Onlar ahireti inkar edenlerin kendileridir.
12:38
Atalarim Ibrahim, Ishak ve Yakub'ub MILLETine uydum. Allah'a herhangi birseyi ortak kosmamiz bize yarasmaz. Bu bize ve insanlara Allah'in lütfundandir. Fakat insanlarin çogu sükretmezler.
14:13
Kafir olanlar resullerine dediler ki: Elbette sizi ya yurdumuzdan çikaracagiz, ya da mutlaka MILLETimize döneceksiniz! Rableri onlara, "zalimleri mutlaka helak edecegiz!" diye vadetti.
16:123
Sonra da sana, "dogru yola yönelerek Ibrahim'in MILLETine uy, zira o müsriklerden degildi" diye vahyettik.
18:20
Çünkü onlar eger size muttali olurlarsa, ya sizi taslayarak öldürürler veya kendi MILLETlerine çevirirler ki, o zaman ebediyen iflah olmazsiniz.
22:78
Allah ugrunda, O'na yarasacak sekilde cihad edin. Sizi O seçti; din husunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi; babaniz Ibrahim'in MILLETinde (oldugu gibi). Resulun size sahid olmasi, sizin de insanlara sahid olmaniz için, O, gerek bundan önce(ki kitaplarda) gerekse bu (Kur'an'da) size "müslümanlar" adini verdi. Öyle ise namazi kilin: zekati verin ve Allah'a sarilin. Ne güzek mevladir O ve ne güzel yardimcidir!
38:7
(Kafirler) "Son MILLETde bunu isitmedik. Bu, ancak bir uydurmadir" (dediler).

©1992 anadolu
This article can be reproduced provided that full credit is given to anadolu
Bu yazi anadolu'ya atif yapilmak kaydiyla kopyalanabilir.

For your comments / Yorumlariniz için anadolu@wakeup.org
Please reference the article title, volume, and number
Lütfen yazi basligi, cilt ve numarayi belirtin